Heidi Frier

Lidt om mig…..

Jeg er båret af min egen nysgerrighed på menneskets væsen og natur. Jeg er drevet af min egen længsel og en fortsat søgen efter hvordan det levende hele menneske og sjælen kan udtrykke sig og finde plads i vores kultur. Der ikke meget plads til krop, følelser, åndelighed og vildskab:) Jeg er vokset op med både meget natur og krop, så derfor har arbejdet med kroppen, den indre natur og nærværet været de vigtigste søjler i hele mit arbejdsliv med mennesker.

Jeg er optaget af hvad der hjælper mennesker i at få en bedre kontakt med det indre og ydre liv. At få kontakt ind til de dybere processer og sjælelag som hjælper os til at være tilstede og nærværende i livet så vi kan bevæge os bag stress, uro, bekymring og skabe et liv, der støtter en god balance mellem ydre præstationer og indre væren.

Det er vigtigt for mig at være med til at skabe en forståelse der rækker ud over individet og psykologien, ind i et spirituelt og sociologisk perspektiv. Så vi opdager at vi ikke er alene om at bære os selv og verden, og lærer at forbinde det vi hver især bærer på af smerter, udfordringer og potentialer, ind i en større fortælling.

Jeg tror på at vi gennem accept, forståelse og kontakt kan blive bedre til at se de muligheder og veje der ligger for os, at vi kan lære os selv at kende og turde stå ved at udtrykke vores essentielle og særlige kvaliteter.

Tilstedeværelse i livet som det er, uden for mange tanker om at vi skal være andet og noget bedre eller mere helt….. Vi er perfekte med alle de fejl og mangler der skaber menneskeligheden og udviklingen i livet.

Heidi Frier

Heidi Frier

Professionelle grene og kreative sideskud
Selvstændig krops- og psykoterapeut siden 1993.
Indehaver af  Center for kropsterapi og selvudvikling
Citinside, projekt med musik og meditation i samarbejde med Anne Eltard
Deler iværksætterkælderen  Creative Underground med min kollega Josephine Larsen.
Underviser kommende psykoterapeuter på PUC, Psykoterapeutisk Uddannelsescenter i drømme, mindfulness og stress.
Frivillig gadeterapeut for unge aktivister siden 2007.logo_mpf_m

Uddannelse og træning:
Fortløbende træning i mindfulness og meditation hos danske og udenlandske lærere.
Fortløbende supervision og træning i traumer, stresshåndtering og neuroaffektiv psykoterapi. Peter Kofoed, Spirituel Psykoterapi.
Uddannelse i psykoterapi og kybernetisk  psykologi. Lene og Ole Vedfelt, Vedfelt Instituttet.
Grunduddannelse i meditation og selvudvikling. Annie Besbroda.
Kropsbehandler. Healingmassør og zoneterapeut.
Kropsterapeutísk efteruddannelse. Bodynamic Institute.