Velkommen

Jeg tilbyder psykoterapi og supervision til enkeltpersoner og par, samt målrettede udviklingsforløb for grupper.

Jeg er specialiseret i at arbejde med dybdegående forandringer og udviklingsprocesser, der skaber afklaring i livet og styrker tilstedeværelsen i nuet.

Du arbejder med accept og indsigt i de svære temaer, der fylder i dit liv og får støtte til de forandringer, der er brug for i dit liv.
Du træner din evne til at være i kontakt med dig selv, din krop, dine følelser, dit indre liv og din livsenergi.
Du skærper din bevidsthed om muligheder og dybere kvaliteter.
Du opbygger energi gennem opmærksom kontakt så det er muligt at bearbejde traumer og være tilstede – også med de smertefulde sider i dit liv.

Kontakt, opmærksomhed og kærlighed er en vej til forandring.
En måde at skabe forbindelse og helhed i livet.

Jeg glæder mig til at møde dig!

Venlig hilsen
Psykoteraeut
Heidi Frier
tlf 28964415

Heidi Frier

Heidi Frier

Gennem terapi og udvikling støtter du dig selv i at skabe bevægelse og  kommunikation mellem den indre udvikling og det levede liv – en cirkulation og bevidsthed, der har til formål at støtte dig i at være  i livet med livskraft og glæde.

Den kultur vi er en del af er i forandring og i en krise, der præger os alle i hverdagen på den ene eller anden måde.

Vi har brug for at skabe en grobund for varig fred og kærlighed i det indre, og undersøge af hvordan vi kan realisere et menneskeligt og godt liv. Så der bliver sammenhæng og mening.

Løsningen på stress, bekymring og smerte kommer ikke fra den enkelte alene. Men det er en begyndelse at skabe et stærkere fundament gennem et dybere kendskab til sig selv og af den vej finde et nyt perspektiv som udgangspunkt for at skabe et godt liv.

 

strand-lolland-3