Velkommen

Jeg tilbyder målrettede og inspirerende udviklingsforløb med fokus på personlig udvikling, kropsbevidsthed, livsenergi og nærvær.

Jeg er specialiseret i at arbejde med dybdegående forandringer og udviklingsprocesser, der skaber afklaring og styrker tilstedeværelsen i nuet. Jeg tilbyder terapi og supervision til enkeltpersoner, grupper og par.

Du træner din evne til at være i kontakt med dig selv, du får støtte til at sanse din krop, dit indre liv og din livsenergi.
Du skærper din bevidsthed om muligheder og dybere kvaliteter. Du opbygger energi gennem opmærksom kontakt så det er muligt at bearbejde og være med de smertefulde sider i dit liv.
Du arbejder med accept og indsigt i de svære temaer der fylder i dit liv og får bevægelse i din livsproces.

Kontakt, opmærksomhed og kærlighed er en vej til forandring. En måde at skabe forbindelse og helhed i livet.

jeg glæder mig til at møde dig.

Venlig hilsen
Heidi Frier
tlf 33114411 eller 28964415

Heidi Frier

Heidi Frier

Vi har brug for at flytte os fra stress, uro og frygt og skabe fred og kærlighed i det indre, og vi har brug for at finde ud af hvordan vi kan realisere vores menneskelighed indsigtsfuldt i vores liv så livet bliver meningsfuldt på et dybt plan.

Den kultur vi er en del af er i forandring og i en krise, der præger os alle i hverdagen på den ene eller anden måde. Løsningen på stress, bekymring og smerte kommer ikke fra den enkelte alene. Men det er en begyndelse at skabe et stærkere fundament gennem et dybere kendskab til sig selv.

Gennem terapi og udvikling støtter du dig selv i at skabe bevægelse og  kommunikation mellem den indre udvikling og det levede liv – en cirkulation og bevidsthed der har til formål at støtte dig i at være med din livskraft og glæde i livet.

strand-lolland-3