Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og persondatafordordningen (GDPR)

Psykoterapeut og stresskonsulent Heidi Frier
Nansensgade 47 stth, 1366 Kbh K
CVR 17385097, tlf 33114411

For at sikre de informationer, du som kunde giver mig – direkte gennem det terapeutiske arbejde eller online gennem de platforme jeg benytter – tager jeg forholdsregler, der bedst muligt beskytter dig.

Den nye dataforordningsaftale, der træder i kraft 25. maj 2018 har en lang række af krav vi som firmaer skal opfylde.
I det flg. kan du, hvis du er interesseret læse mere.

Data ses som viden/informationer der flyder gennem:
Mine hænder:
journalføring, personoplysninger, samtykkeerklæring

Telefon og online platforme:
telefoni
sms
mail
nyhedsbreve
facebook
hjemmeside
administration
regnskab
bookning af kurser

Formålet med dataindsamling

Jeg indsamler persondata og personfølsomme data til brug for:
Udsendelse af nyhedsbreve.
Tilmelding til forløb.
Administration og fakturering.
Journalføring
Trafik via hjemmeside og facebook
Opfyldelse af lovkrav

Behandling af personoplysninger

Når du går i terapi eller deltager i et forløb:
Ved start i forløb underskriver en samtykke erklæring, hvor du giver tilsagn om, at jeg må opbevare personoplysninger som navn, adresse, tlf. nummer og mail. Ligeledes at jeg må journalføre til mit eget brug.

Journalen kan indeholde personfølsomme data såsom:
Køn, religion, alder, seksualitet. arbejde, familieliv, barndomsfortællinger, helbred/sundhed, sociale forhold.
Journalen alene er til min brug, som støtte til din proces og vores samarbejde.
Jeg opbevarer den ikke under dit fulde navn og opbevarer den adskilt fra din samtykkeerklæring og jeg opbevarer ikke CPR numre.

Journalen sletter jeg 5 år efter dit forløb er afsluttet
Fordelen for dig ved at journalen slettes er at der ikke ligger information om dig hos mig. Ulempen kan være at jeg ikke kan se tilbage på dit forløb hvis du vil starte igen. Men det plejer ikke at være et problem!Du vil til enhver tid kunne få dine informationer slettet, trække din samtykkeerklæring tilbage.

Videregivning af information
Det terapeutiske rum er dit rum, jeg har tavshedspligt og videregiver ikke information til 2. part medmindre det er noget du selv beder om, ligesom der ikke indhentes information fra 2. part uden dit samtykke.

Jeg opbevarer dine persondata og personfølsomme data i aflåst skab eller i lukkede it-systemer.

DATASIKKERHED
Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Når jeg sender dig mail er det via protonmail, der er krypteret.
Hvis du har tilmeldt dig mit nyhedsbrev kan du til enhver tid afmelde dig. Der er en tydelig vejledning i nyhedsbrevet til hvordan du gør det.

Jeg anvender tredjeparter til at håndtere data i forbindelse med fakturabetaling. På klinikken bruges Mobilepay. Til fakturering anvendes Economic.
Til afsendelse af mit nyhedsbreve bruger jeg Mailchimp.
Jeg fører anonymiseret statistik med Google Analytics, Google Adwords og Facebook.

Jeg har sikret mig bedst muligt at virksomhederne,som jeg samarbejder med, overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Hvis samarbejdet kræver en databehandleraftale, har jeg indgået sådan en aftale med disse virksomheder, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Indsigelse
jeg er den ansvarlige for data – indsamling og opbevaring og dine data behandles efter lovgivningen. 
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata og personfølsomme data,og ret til at få rettet oplysninger. 
Det gør du ved at rette henvendelse til mig og oplyse mig herom.

I tilfælde af et indbrud, sikkerhedsbrud eller hacking, der resulterer i en høj risiko for dig for dine persondata vil du blive underrettet om det så hurtigt som det er muligt.

Venlig hilsen

Heidi Frier