Terapi

Terapi og udvikling

I terapien får du støtte og vejledning til at skabe en meningsfyldt og givende proces omkring de temaer og den udvikling der fylder i dit liv.

Terapien kan bruges som en vej til at afklare og finde vej i områder af livet der er vanskeligt for dig.
Terapien kan også vælges til som en del af din udvikling, et sted hvor du har mulighed for at fordybe dig i dine indre processer og din indre læreproces.

Du får hjælp til at finde kærlighed og forståelse for det menneske du er og lærer dig selv at kende.
Du får støtte til at komme ind i en mere stabil kontakt med din naturlige evne til at være i livet som det er lige nu. På godt og ondt.
Du arbejder med dig selv, som det hele menneske du er gennem kontakt med din krop, din psyke og din sjæl.

Du støttes i hvordan du kan bruge dine personlige, sociale og spirituelle ressourcer mere bevidst i dit liv,så du kommer ud af hullerne og ind i livet:)

Du lærer at lytte til dine naturlige selvregulerende mekanismer der er i krop og sjæl, så de bliver dine vejvisere til at blive bedre til at tage dig af dine fysiske, sjælelige og sociale behov.

Bearbejdning af din historie, fortidige traumer og hændelser indgår som en naturlig del af det terapeutiske forløb, når det er nødvendigt og skaber mening for at du kan være mere fuldt tilstede i dit liv. Du vil gennem det dybe arbejde få en større accept af dig selv og mulighed for at få større råderum gennem forløsning af følelser og kropslige spændinger.

Terapi er en kombination af kontakt, forståelse og træning af nye færdigheder.

Det er mit ønske at  give dig et rum, hvor du kan udforske hvad der sker i dig og hvordan du bedst muligt at kan give slip på negative følelser og fortællinger der afholder dig fra at mærke livsenergi og kontakt.
Så du kan tage dig af dig selv og begynde at forholde dig til de muligheder der er i dit liv. Så du får klarhed omkring hvad der kræver aktive forandringer og hvad der kræver accept og hengivelse.

Det er vigtigt for mig at arbejde med dig som helhed, at det kroppen får lov til at tale, at opmærksomheden og nærværet skærpes, at følelserne får plads og at du opdager hvordan du som menneske ikke er alene men en del af et fællesskab, som er med til at skabe din historie, din identitet, dine muligheder og dine valg.

Kropsterapi, mindfulness, samtale, drømme, visionært arbejde,fordybelse, kreativitet………

Terapien lægger sig teoretisk op af kybernetisk og jungiansk psykologi, spirituelt til arbejde med essens og kraft, kropsligt til de kropsdynamiske skoler, de neuroaffektive teorier og helt basal viden om krop og sundhed.