Supervision

Individuel sparring

Supervision og coaching tilbydes til terapeuter, ledere, pædagogisk personale eller andre,  der har brug for individuel sparring i arbejdet med mennesker. Du tilbydes et rum til at vende tanker og problematikker der tager afsæt i dit arbejde.

Supervisionens fokus tilpasses det individuelle behov og kan være en kombination af

  • afdækning af arbejdsfelter
  • bearbejdning af personlige problematikker
  • undersøgelse af udviklingsmuligheder
  • inspiration og ideudvikling
  • støtte til at rumme og integrere ny viden
  • teori og træning af metoder

Supervisonsrummet er et åbent refleksionsrum, hvor du kan få omsorg til dig selv, støtte til dit professionelle arbejde og styrke dine ressourcer i arbejdet med mennesker.