Parterapi

Tid til udvikling sammen

Vores parforhold skal holde til både dejlige og belastende perioder af livet. Her slipper vi ikke for at konfrontere de allermest sårbare sider af os selv, vi bliver udfordret til at udvikle os individuelt og sammen op gennem livet. Alle oplever at blive udfordret – også ud over evne – når der er kriser, forandringer og personlige problematikker der er belastende for forholdet.  Det kan både skabe konflikt i forholdet eller tilbagetrækning og manglende lyst og nærhed.

Og det kan stå på i lang tid FØR vi kommer til en erkendelse af at vi skal tage os tid og have hjælp. Både fordi vi langt hen af vejen klarer det fint nok, kommer gennem det. Men også fordi det kan være svært at se vejen ud, se at det er muligt at række ud efter hjælp – fordi det kræver overskud, mod og vilje!

Men hjælpen er mulig. Og kærligheden er det værd.

I terapien giver vi tid til at undersøge hvad der foregår, i dynamikken mellem jer, i jer hver især.  Hvad er svært,  hvor er der ressourcer, hvad der er af muligheder for at genoprette en god kontakt og forståelse for hinanden. Hvor er der brug for forandringer: det kan være konkrete forandringer eller forandring forstået som en ny indstilling og forståelse for en selv, og den anden.

I terapien skaber vr et trygt sted sammen, så den dialog der savnes i forholdet kan komme tilbage igen, og forhåbentlig bane vj for en positiv udvikling!

Vigtige fokus

  • skabe et trygt sted sammen
  • at lytte og have en dialog
  • udrede og skabe klarhed over situation
  •  få forståelse for hinanden
  • give TID til udvikling og forandring
  • accept

Metoder

  • terapeutisk vejledning
  • aktiv lytning
  • refleksion
  • kontakt