Hemmeligheder og løgne…

TV2 om hemmeligheder

Jeg blev inviteret i studiet i Go’aften Danmark, her er mine noter lidt rettet til for læsbarhedens skyld:) – teksten bærer præg af de spørgsmål der var fokus på.
Alle bærer hemmeligheder og alle mennesker har ret til at have hemmeligheder.
Hemmeligheder kan være farlige når det bliver til lukkede rum, vi ikke har adgang til, til tabuer der ikke må berøres, til løgne der skader vores egen og andres liv.
Hemmeligheder er også et af arnestederne for vores udvikling. Vi gemmer på en sød viden, noget der vækker skam eller skyldfølelser, vi holder noget i vores indre lukkede rum som siden kan vise sig er være værdifuldt brændstof til erkendelser, tanker, følelser….

Hvorfor har vi hemmeligheder for dem, vi er tættest på?

Alle har hemmeligheder.
Åbne hemmeligheder som er tilgængelige når det er nødvendigt og lukkede hemmeligheder der er mere tabubelagte eller private. Jo tættere vi kommer på andre mennesker i partnerskaber og familier jo mere intime bliver de hemmeligheder og private informationer vi deler med hinanden. Det er den dybe tillid vi giver hinanden som venner og partnere. Det vi deler er også en lim, og en del af fundamentet for vores fællesskab.

Vi har typisk hemmeligheder for dem vi er tætte på, fordi vi er bange for, at en afsløring af den hemmelighed vi bærer på og reaktionen fra omgivelserne kan have negative konsekvenser for dem eller os selv.
Det er en form for beskyttelse af det bestående, ved at undlade at afsløre noget der er skjult, undgår man konflikt og forandring. Man kan være bange for at tabe ansigt, miste magt, kontrol, miste dem, stå alene, ikke blive forstået, udstødt.

Hemmeligheder opstår når der foregår noget i familien som ikke passer til det billede man har eller ønsker at
skabe af familien. – Det kan opstå som reaktion på at familien måske falder for meget ved siden af de normer der findes i omgivelserne/kulturen
– De kan opstå som en reaktion på at der er sket noget der er for voldsomt til at familien kan håndtere det alene.

Das_Geheimnis_-_Le_secret

De konsekvenser man forestiller sig en afsløring af en hemmelighed kan medføre, skammen, for forandringen, for ikke at blive afvist og mistroet overskue, så det undgår vi ved at holde på hemmeligheden – om det er vores egen eller andres.
Ved at bevare noget der er tabubelagt, skamfyldt eller ukendt bevarer vi status quo.
Vi har svært ved at se en positiv udgang/fremtid.
De mennesker der ER tættest på os er dem der betyder mest for os, overfor familien og partnerne er vi blottede på godt og ondt, der er mere på spil.
De oplever og kender til vores skyggesider, de sider der ikke nødvendigvis er så pæne eller anerkendte i omgivelserne. De kender vores hemmeligheder, direkte eller indirekte.

Vi har en stor viden om dem vi lever sammen med, og dermed også et ansvar for at vide hvad der skal holdes i familien og hvad der skal ud til verden, det er en balancegang og en sund evne til at skelne som er en del af vores opdragelse og modningsproces.

130px-Premier-secret-confie-a-Venus

I familien lærer vi regler og adfærd hvad der er tilladt og ikke tilladt, hvad der er hemmeligt, farligt og forbudt, hvad man taler om og hvad man IKKE taler om.
Det danner hele grundlaget for familiens identitet og selvforståelse, og det er som sådan en sund socialiserende funktion. Barnet accepterer i sin afhængighed og kærlighed til sine omsorgspersoner at sådan er det, sådan er reglerne her. Det er når vi spejler os i omverden, mødes med noget andet, at der opstår nye perspektiver som skaber udvikling.

Hemmeligheder i familier består oftest af viden, følelser eller handlinger der tabubelagt, skamfuldt eller ukendt. Og har man viden om noget, eller selv gjort noget, der er tabubelagt, og som man ikke kan stå inde for, så holder man det hellere hemmeligt.
Den dybeste frygt vi har som mennesker er at blive udelukket fra fællesskabet eller miste kontakten.

3 typer hemmeligheder

1. Den søde, harmløse hemmelighed
Det kan være hvide løgne som vi bruger for at skabe et rum til noget der er vigtigere, og som ikke påvirker omgivelserne negativt, men frigør kræfter i livet.
Det kan være et projekt vi i hemmelighed er i gang med, som vi først deler når det er klar…..
Det kan være skjulte forelskelser vi ikke handler på, men som beriger det indre liv.
ex. Farmor der går i graven med lagkageopskriften
Den engelske kvinde der sprang ud som operasanger

2. Den mere almindelige hemmelighed
Hemmeligheder og løgne som man prøver at dække over.
Hemmeligheder der kan gribe om sig hvis den ikke bliver grebet på den rigtige måde.
Hemmeligheder der i sig selv ikke er farlige men kan skabe problemer og blive farlige for en og andre hvis man ikke tager det nødvendige ansvar.
Det kan være utroskab, det kan være man har pyntet lidt på sin ansøgning, det kan være noget man ikke har fortalt om sig selv for at se bedre ud i omverdenens øjne.
Det kan være følelser man går med alene og undlader at dele med andre fordi det er for skamfuldt

3. Den alvorlige, tabubelagte hemmelighed
Det er de virkelig alvorlige hemmeligheder såsom alkoholisme, misbrug, vold, dobbeltliv, psykisk sygdom.
Disse hemmeligheder er farlige fordi de holder de implicerede i et fængsel, en falsk virkelighed, og fordi de har så voldsomme konsekvenser for dem, der er berørt af dem. At vokse op i hjem med tabuiserede hemmeligheder kan være stærkt traumatiserende.
Det er hemmeligheder hvor de berørte kommer i konflikt med de almindelige normer for adfærd i kulturen,
hvilket gøre dem endnu mere udsatte.

2. SURVEY

Mere end hver anden har en eller flere hemmeligheder for de nærmeste familiemedlemmer.

Vi holder på hemmelighederne af følgende årsager:
33 procent mener ikke, at deres hemmelighed har betydning for andre.
31 procent har haft hemmeligheden så længe, at det ville være mærkeligt at bringe den fra nu.
28 procent af bange for de konsekvenser, en afsløring vil have for dem selv.
23 procent frygter for de konsekvenser, en afsløring af hemmeligheden vil have for andre.
Langt de fleste er glade for deres hemmelighed og ser den som noget positivt, mens mange heller ikke tænker over den i hverdagen.
Kun tre procent oplever, at hemmeligheden nager dem.
Megafon juli 2014

Man kan i hvert fald se at det er en del af overvejelsen om det at afsløringen af hemmeligheder har konsekvenser – for en selv eller andre, der ligger frygten – og også omsorgen.

Det er også meget sjovt med informationers forældelsesfrist, ligesom hemmeligheder/forseelser vi havde som unge kan omgæres med mere mildhed med tiden. Det kan også være en tanke i svøb – altså at vi tænker det ikke har betydning længere for at slippe for at tage os af det.

Man kan i hvert fald overveje om nogen af de hemmeligheder vi har kan være hjælpsomme for andres liv….. selvom vi selv synes det er forældet. Jeg kender da til at blive glad for at vide noget om mit liv, min families fortid, det er en måde jeg kan tage ejerskab og blive delagtiggjort i fællesskabet.

Er det ikke ok at have en hemmelighed?

Det er helt ok at have hemmeligheder, hvis det ikke skader andre – og iøvrigt er det noget man bestemmer selv:)
De fleste har historier, som kan være omgivet af både dårlig samvittighed og/eller glæde, som de bærer selv og ikke deler med andre.
Jeg tror også alle har oplevet at bære på en hemmelighed over længere tid, fordi det kan tage tid og modenhed at blive parat til at dele den. Og fordi man ikke ved hvor den viden man deler fører hen.

Det at kunne bære vores egne hemmeligheder eller mere skjulte sider, er en del af at blive sig selv. At frigøre sig og finde sin egen identitet, at holde grænser og skabe et rum i det indre hvor der kan ske en bearbejdning og forvandling. Hvis vi hele tiden spejler og deler alt med andre risikerer vi miste vores indre pejling og den psykiske energi der skal til for at vi kan flytte os.

Det er noget positivt og nødvendigt.

Samtidig er det vigtigt at forstå at mennesker, der har oplevet store traumer, tab, krig, sygdom, ikke nødvendigvis er i stand til at leve med en åben tilgængelighed omkring den dybe smerte, fordi såret ikke er helet tilstrækkeligt. Og muren af tavshed omkring den slags traumer er hård at leve med for de nære relationer, det kan skabe mange indre fantasier og opleves som at være afskåret fra noget hemmeligt, og en kontakt med den anden. Det lever mange med og måske først efter forældrene eller bedsteforældrenes død bliver det muligt gradvis at afdække de hændelser og den smerte som familien har båret.

Vi har brug for at have noget for os selv, noget der er privat, det er en slags indre grænser, det er hemmeligheder der ikke behøver være knyttet til tabuer eller noget vi har lært ikke er tilladt. Det er vores private udviklingslaboratorium og en del af vores indre regulering.

Hvornår er hemmeligheder skadelige

Den åbne og den lukkede hemmelighed…..
Hemmeligheder er skadelige når de skaber et lukket rum af løgne og fortielser omkring familien.
Ligeså givende hemmeligheder kan være, vores surdej, skatkammer eller pejs som Øveringen kalder det, ligeså farlige kan de være.

Store familiehemmeligheder skaber tit nye lag af løgne og fortielser, der kan skabe et meget giftigt miljø.
Her er hemmeligheden utilgængelig og lukket for forhandling og udvikling og familien og den enkelte lever i et fængsel af tabuer og løgne.

Det kan meget skadeligt når vi ikke har adgang til at skabe vores egen forståelse og relation til de store tabuer og hemmeligheder i familien. Det kan gøre det svært for den enkelte at frigøre sig og få svar på de spørgsmål de har til hvem de er.
Vi er jo knyttet til de mennesker der er vores familie, og hvis vores frihed betyder at vi ikke kan være en del af familien eller familiens selvbillede, så står vi jo alene. Og det kræver mod. At turde risikere at skulle miste sin familie, at sætte sig selv udenfor.

Ved at fastlåse andre mennesker i en hemmelighed skader man deres integritet, deres ret til at vide hvad der foregår omkring dem og deres intuition, de fleste registrerer når der er noget der holdes tilbage eller skjult, de forbudte steder vi ikke må træde….
Det kan være alle slags temaer fra misbrug, dødsfald, skilsmisser, psykisk sygdom, krigstraumer.

Det hvor det ikke er ok at holde en hemmelighed lukket, er når det har indgribende betydning for andre menneskers liv, når vi bevidst tilbageholder information for at undgå afsløring, for at bevare kontrol og status quo,
– hvor hemmeligheden bliver til løgn og fortielser som gør at andre mennesker skade
– berøver dem viden der kan være afgørende for hvad de vælger i livet,
– fastholder dem i at leve på en løgn/være en del af løgnagtig fortælling

Hvor almindelige er familiehemmeligheder?

Jeg tror, at alle familier har hemmeligheder, hvis man regner de mere uskyldige såsom fortielsen om, at mormors frikadeller er dårlige med:)
Familiehemmeligheder er en slags lim, der binder familien sammen – man kan nærmest kalde det en del af fundamentet, det skaber konventioner eller en fælles forståelse for, hvad vi snakker og, og hvad vi ikke snakker om.
I mange tilfælde handler det at skabe konsensus, og inddæmme eller skabe en tryg ramme om fællesskabet i form af normer for adfærd. Vi dæmmer konflikten ind med en hemmelighed. Det kan være sundt og helt fint. Men der er også hemmeligheder og fortielser, der er så alvorlige, fx alkoholisme eller sexmisbrug, at de skader familien – de binder en eller flere personer til løgne, andres kontrol og magt, så det bliver umuligt at komme videre med livet.

Hvad er konsekvenserne af vores familiehemmeligheder?

Det kommer an på, hvordan familien rummer hemmelighederne. Hvis det er karakteriseret ved negativitet, er det meget skadeligt for familien
Alle bliver bundet til hemmeligheden på den ene eller anden måde. Men hvis det er omgivet med en form for åbenhed og positivitet, kan hemmeligheden være sund. Hvis nogen gerne vil tale om hemmeligheden, så er det muligt. Det er bare ikke noget, vi taler om i det daglige.
Hemmeligheden kan skabe plads for os til at være dem, vi er. Den skaber et slags privat rum for os, som er godt og sundt.

 

Bedste tanker
Heidi