Kroppen

Kropsbevidsthed

At skabe kontakt til kroppen er en vigtigste byggestene i  mit arbejde. At lære at lytte til og forstå det sprog som kroppen har. At træne opmærksomheden ind i kroppen. Når der er en levende sansning i kroppen og en god opmærksomhed oplever de fleste mennesker et bedre nærvær og en bedre balance mellem kroppen og hovedet. Livsenergien flyder bedre, og vi mærker de fysiske behov og ressourcer.

I terapi, behandling og meditation er kroppen et naturligt omdrejningspunkt – for samtalen – kontakten – nærværet.

I vores kultur opfatter vi tit kroppen meget mekanistisk, som en funktion, noget der skal se godt ud, holdes i form, være parat til at præstere. Vi glemmer at kroppen ikke er en forlængelse af vores rationelle eller følelsesmæssige forståelse af verden, glemmer at krop, følelse, tanker og energi lever i et fint samspil, der ikke kan stå alene.
Hver del har sin egen lovmæssighed, følelser, tanker og energi bevæger sig i hurtigere frekvenser en kroppen, der er den tunge ende:) den er lidt langsommere at sætte i bevægelse og i forandring. Den er sjælens tempel, uden den intet menneske:)

Kroppen har sin egen hukommelse og erfaring. Den bærer vores historie – både den fysiske/kemiske historie og den personlige historie.

Kroppen er et udtryk for vores livsfortælling
i holdningen, i spændingsmønstre, i udtrykket, i kropssproget, i sygdomsbilleder.

Gennem opvæksten har vi reageret og tilpasset os det fysiske og psykiske miljø, vi har arvet holdninger og kropslige grundkonstitutioner, og vi har spejlet og udviklet os i mødet med vores nærmeste omgivelser. Og kroppen arbejder meget autonomt, den reagerer, den har lært og trænet hvornår det er tid til at trække sig og hvornår den kan være åben.
Den har sine egne overlevelsesstrategier, sin egen måde til beskyttelse og forsvar af kroppen og personligheden.

Følelserne og tankerne udtrykker sig gennem kroppen, både på det bevidste og ubevidste plan. De fleste kender det at mærke følelser og energi i kroppen. Som kildren, uro, bevægelsesimpulser, trykken for brystet, spænding. Når vi har en god kontakt er den kropslige sansning reagerer vi med dem som en del af vores klangbund og navigation.
Kroppen er meget tilpasningsdygtig, mennesket er et af de levende væsner der kan tilpasse sig de mest ekstreme udfordringer. Den har en indbygget naturlig evne til selvregulering. Så når vi rammes af sygdom, spændinger eller smerter kan det også ses som et kropsligt signal – der er noget der skal heales, omstruktureres, tages sig af.

Kroppen er hele tiden i bevægelse og kommunikation, og ved at arbejde med opmærksomhed, bevægelse og kontakt kan vi opbygge en mere bevidst kommunikation. Det kan være en vej til at slippe spændinger, uhensigtsmæssige reaktioner og komme i kontakt med vores egen historie.

Vi kan bruge kropsterapien, kropsbehandlinger, bevægelse og mindfulness til at komme i kontakt med vores personlige fortællinger, der ligger som (bånd)optagelser i kroppens væv og kroppens bevægelser.
Og vi kan give slip, skabe en rolig klangbund i nervesystemet og komme mere til stede i nuet:)