Om retreats

At give tid – retreat.

Et retreat er en mulighed for at trække sig tilbage fra verden. Få tid til dig selv, til refleksioner, healing og samvær.

At give tid.
At holde rum.
At tage ansvar

Ved at give plads og tid til at bevæge sig dybere ind i kontakten med nuet og det indre liv.
Dybere end de emotionelle lag, hvor vaner og skemaer skaber liv og bevægelse i sindet, og dybere end der, hvor frygt og tanker flukturerer i alt for genkendelige folder.

Som en slags renselse og som en vej ind i at komme i kontakt med mere sammenhæng og den helhed der åbner sig når vi kommer mere ind i væren.

Vi går med ind i nuet, gennem at skabe kontakt – gennem opmærksomheden – åbner sanserne.
Mærker kroppen, lytter til følelser og tanker. Giver tid. Lader Naturen favne os, så vi kan huske den del af vores indre og vores liv der er natur, og som sådan kan give slip.

Kom med. Giv tid. Nyd livet. Stress af.
Vi skal ikke noget, men lade det, der er og fylder få rum, og lade forvandlinger ske.
Dele med hinanden.
Reflektere. Blive klogere på den fortælling vi er en del af.
Som kvinder. Som mennesker.

Kærligst Heidi