Online meditationsgruppe

Åbne himmelrum og stærke rødder

Tid til at komme til stede trække vejret
lande i kroppen.
Tid til at mærke følelser og hjerte
stilne tankerne.
Tid til skabe pauser og mellemrum
mærke livet.

Gruppen er for dig der har brug for en omsorgsfuld pause for krop og sjæl. En pause, hvor nærvær og ro er i fokus. En kærlig pause, hvor vi mødes os selv med accept og åbenhed. Et venligt rum, hvor det er muligt at give slip og tillade sig selv at være med hvad der fylder i livet.

Nærværet kan etableres i alle livets aktiviteter og rum. Vi kan – i alt hvad vi er og gør – opdage hvordan opmærksomhed og venlighed kan åbne perspektiv, tid og rum.

En tilgang, der gør det muligt at sænke paraderne og få adgang til en mere balanceret oplevelse af os selv – og se på os selv og verden med mere klarhed og mildhed.

Og nærværet kan trænes og blive mere forankret. Det er en gradvis opbygning af erfaringer: bevidst kropssansning, bevidst hjertekontakt, bevidst registrering af hvad der foregår i krop og sind. Erfaringer der bliver til et indre landkort vi kan orientere os efter. Et landkort, vi med tiden kan blive så trygge ved, at vi kan give mere slip, og fordybe nærværet yderligere.

Og nærværet har brug for tid.

De daglige pauser og mellemrum er livsnødvendige. Vedvarende fordybelse skaber et dybere og mere stabilt fundament for hverdagens praksis og pauser. De skaber og konsoliderer stier i det indre landskab, så nærværet kan bliver mere tilgængelig, selv i pressede situationer.

I dette forløb dyrker vi nærværets have, vi skaber en frugtbar muld, noget smukt kan vokse i, og deler indsigter og inspirationer med hinanden.

Vi mødes hver 3 onsdag frem til højsommeren.
Jeg guider meditation og vi reflekterer over temaer knyttet til livet i tiden, til nærvær, til at bygge livsenergi og forvandle smerte

Gruppen vil bruges som anker i den praksis du har eller ønsker at skabe og som supplement til den etårige kvindegruppe – læs mere her

Praktisk

Forløbet løber over 9 gange, fra d. 13. januar – 7. juli 2021 og der er løbende optag.

Tid: Vi mødes hver 3. onsdag i 2 timer fra kl 18.30-20.30

Datoer
13.1, 3.2, 24.2, 17.3, 21.4, 5.5, 26.5, 16.6, 7.7
Du skal have mulighed for at være i rum hvor du ikke bliver forstyrret, og helst skal kunne sidde godt og afslappet. Du vil hver gang få tilsendt et link som giver dig adgang til det virtuelle rum:)

Tilmelding
På mail@heidifrier.dk – eller telefonisk, ring til mig på 28964415

Pris 1500 kroner -ved senere indmelding i gruppen tilpasses prisen

Betaling.
Ved tilmelding betales 1500 kroner – skriv til mig hvis du har brug for at dele betalingen op:)
Mobilepay nummer 11162
Bank reg. 5027 kontonr. 1197829

Ved tilmelding forpligter du dig til hele forløbet – også hvis du bliver forhindret i at komme.