Sparring 1&1

1&1 er tilbud til dig, der har brug for at arbejde individuelt med udviklingsfelter og problematikker, der knytter sig til dit professionelle liv. Hvad enten du fungere som leder, som selvstændig erhvervsdrivende eller som ansat i en organisation, hvor det er relevant med sparring og vejledning.

1&1 har til sigte at klæde dig på til at stå bedst muligt i dit arbejde, så du kan løfte de opgaver du har med størst mulig indsigt, kraft og medfølelse overfor dig selv og de mennesker du arbejder med. Derfor vil en del af forløbet indeholde viden om gruppedynamik, personlighedsstrukturer, stress og veje til at skabe en god kontakt.

Forløbet skræddersyes til dine særlige behov og favner den helhed du står i som menneske, så der bliver bedst mulig sammenhæng mellem de behov du har i dit private liv og det du gerne vil skabe i dit arbejde.


Fokus
Work-life balance, stress, grænser, selvpleje, selvomsorg, struktur, opmærksomhed, kropslig sansning, selvforståelse.

Vi kigger på hvordan du kan udvikle dig i dit arbejdsliv, så de særlige kompetencer og kvaliteter du besidder kan komme i spil.
Vi arbejder med udtryk, mod og kraft til at stå frem, være dig selv og hvile i den du er.

Forløbet opbygges i moduler. Kontakt mig for nærmere information.

 

lysendeblad